• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس مهدی یزدی زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 25849
آخرين بروز رساني : 1400/07/12
تفکر، تلاش، توکل به خدا
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.yazdizadeh
دکتر امید یوسفی کیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 11525
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.yousefiKia
دکتر فرزانه یوسف قنبری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3735
آخرين بروز رساني : 1400/05/09
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.yosuf ghanbari
دکتر عبدالامیر یوسفی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2432
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.yousefi