• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ظ
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس عبدالنبی انصاری اصل
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 26205
آخرين بروز رساني : 1397/10/23
انسان آن می شود که به آن می اندیشد.
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
دکتر حمید براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 20359
آخرين بروز رساني : 1398/01/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/barati
دکتر محمد مصلح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 17388
آخرين بروز رساني : 1398/01/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mosleh
مهندس امین مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 16961
آخرين بروز رساني : 1396/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mehranzade
مرتضی پل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 14997
آخرين بروز رساني : 1397/06/18
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pol
دکتر مهدی فرجی پاک
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 14919
آخرين بروز رساني : 1397/04/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
مهندس مهدی یزدی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 13735
آخرين بروز رساني : 1397/11/30
تفکر، تلاش، توکل به خدا
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.yazdizadeh
دکتر مهدی قبیتی حسب
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 13552
آخرين بروز رساني : 1397/11/09
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.GhobeitiHasab
دکتر ابراهیم نوحانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 12451
آخرين بروز رساني : 1397/11/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.nohani
مهندس مولود برملا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11681
آخرين بروز رساني : 1396/08/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.barmala
مهندس وحید خرمشاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11154
آخرين بروز رساني : 1398/02/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.khoramshahi
دکتر زهرا خوشنود
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 10514
آخرين بروز رساني : 1397/11/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.khoshnood
دکتر لاله هوشنگیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9783
آخرين بروز رساني : 1397/12/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.hoshangian
دکتر امید یوسفی کیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9681
آخرين بروز رساني : 1397/12/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.yousefiKia
دکتر علی براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 9537
آخرين بروز رساني : 1396/03/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barati
ابوطالب باقری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8984
آخرين بروز رساني : 1396/03/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.bagheri
دکتر بزرگ پنبه کار
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8928
آخرين بروز رساني : 1397/11/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.panbekar
دکتر حسن مقنیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8036
آخرين بروز رساني : 1397/07/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.moghtian
امین احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7611
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ahmadi
اسماعیل حسن نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6813
آخرين بروز رساني : 1397/12/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.hasannezhad
دکتر حسن براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6295
آخرين بروز رساني : 1395/07/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.barati
دکتر محمد خیراندیش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5517
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheyrandish
مهندس محمد گلشاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5273
آخرين بروز رساني : 1396/10/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.golshahi
دکتر سودابه تاج نیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5215
آخرين بروز رساني : 1397/09/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tajnia
دکتر ناصر سراج خرمی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4963
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.serajkhorami
مهندس فاطمه صفری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4562
آخرين بروز رساني : 1397/11/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.safari
عاطفه فهیم
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4516
آخرين بروز رساني : 1396/04/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
منوچهر شهامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4141
آخرين بروز رساني : 1396/09/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.shahamat
ندا راد
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4094
آخرين بروز رساني : 1396/06/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.Rad
دکتر عبدالرضا پاژخ
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4092
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.pazhokh
دکتر علی افروس
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3976
آخرين بروز رساني : 1394/10/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.afroos
مهندس محسن چکین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3910
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.chekin
دکتر افشین لشکرآرا محمره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3659
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.lashkarara mahmare
دکتر محمد ناصح
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3561
آخرين بروز رساني : 1397/02/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.nasekh
دکتر محمد تمیمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3501
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tamimi
مهندس محمدرضا هدیه زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3487
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hadiezade
محمد سعیدپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3466
آخرين بروز رساني : 1397/10/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.saeedpor
دکتر فردین مرادی منش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3360
آخرين بروز رساني : 1396/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.moradimanesh
مهندس محمد مهدی دستگاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3246
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dastgahi
مهندس فراز فروتن
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3181
آخرين بروز رساني : 1395/05/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.forotan
دکتر سید کیانوش لاری بقال
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3114
آخرين بروز رساني : 1396/08/13
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.laribaghal
دکتر همایون هارون رشیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3034
آخرين بروز رساني : 1397/12/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.haronrashidi
عباس تقی پور
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2985
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.taghipor bafghi
دکتر مسعود بیتانه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2965
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.bitane
دکتر نرگس حسین زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2866
آخرين بروز رساني : 1395/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hoseynzade
زهرا میراشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2854
آخرين بروز رساني : 1396/08/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.mirashe
دکتر ایمان ورجاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2827
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.varjavand
مهدی بسی خواسته
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2799
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.basikhaste
دکتر ژیلا صفری حلاوی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2704
آخرين بروز رساني : 1395/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.safarihalavi
دکتر علی زاهد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2664
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahed
ناهید گنجعلی وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2640
آخرين بروز رساني : 1397/11/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.ganjalivand
دکتر عبدالامیر ریشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2639
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rishe
میمنت صادق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2596
آخرين بروز رساني : 1395/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghzade
دکتر محمد صنوبری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2550
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.senobari
مهندس رضا پول تنگری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2537
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.pol tatgari
مهندس علیرضا باهری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2533
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baheri
مهندس مهدی هودگر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2522
آخرين بروز رساني : 1395/05/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hodgar
دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2456
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ardestani rostami
دکتر سید علی اشرفی زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2451
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.ashrafizade
مهندس امیرحسین رحمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2442
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahmani
مهندس رضا حاجی شرفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2384
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.hajisharafi
مهندس وحید ذبیحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2352
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.zabihi
دکتر آتوسا مرادزادگان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2317
آخرين بروز رساني : 1396/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moradzadegan
دکتر رضا صمصامی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2303
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.samsami
دکتر سعید مشتاقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2298
آخرين بروز رساني : 1395/03/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.moshtagh
مهندس احسان اله عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2272
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.osare
مهندس سید محمد مهدی صافی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2266
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.safi
دکتر روح الله رجبی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2189
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.rajabi
مریم امیری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 2109
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.amiri
دکتر احسان درونه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2102
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.dorone
دکتر بهرام پورحسن
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2076
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.porhasan
مهندس سعید فرازی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2021
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.farazi
مهندس نادر طحان پسران دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1982
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.tahan pesaranedezfuli
حبیب اله سعد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1975
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.sad
لیلا نیسی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1958
آخرين بروز رساني : 1397/03/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.neisi
دکتر مهنوش محمودی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1955
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mahmodi
مهندس فریبا جعفری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1917
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.jafari
حامی فرید یوسفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1915
آخرين بروز رساني : 1396/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.faridyousefi
دکتر نادر رستمی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1912
آخرين بروز رساني : 1395/11/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.rostamizade
مهندس علی ارشادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1902
آخرين بروز رساني : 1394/12/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ershadi
مهندس علی موجودی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1901
آخرين بروز رساني : 1397/01/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mojodi
مهندس امین باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1900
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baghbanzade
دکتر فرانک امیدیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1887
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.omidian
دکتر بهنام حبیبی خانیانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1874
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.habibi khaniani
محمد بادروج
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1867
آخرين بروز رساني : 1396/06/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badrooj
مهندس هستی بهاری پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1861
آخرين بروز رساني : 1396/08/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.baharipor
دکتر سیدعبدالمحمد رضاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1836
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.rezavand
مهندس مسعود پدرام
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1821
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pedram
مژگان منتظریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1813
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.montazerian
ساناز قره زاده شیرازی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1799
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.gharezade shirazi
دکتر سید علی فاضل زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1752
آخرين بروز رساني : 1394/10/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.fazelzade
دکتر علی حیدری مقدم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1752
آخرين بروز رساني : 1395/03/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.heydarimoghadam
دکتر شهرام گودرزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1700
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.godarzi
مهندس طاهره پیرهوشیاران
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1696
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/t.pirhoshyaran
دکتر فربد فتوحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1690
آخرين بروز رساني : 1395/04/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fotohi
مهندس مسعود امامداد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1649
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.emamdad
هوشنگ مکتبی
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1637
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/Maktabi
معصومه بابادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1635
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babadi
دکتر فرزانه یوسف قنبری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1634
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.yosuf ghanbari
دکتر حلیمه رجب زاده ارسنجانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1626
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.rajabzade ardestani
اعظم فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1613
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.firozkohi
محمد فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه دین
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1607
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.firozkohi
فریا فتحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1606
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fathi
دکتر کبری کاظمیان مقدم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1575
آخرين بروز رساني : 1398/02/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/k.kazemianmoghadam
شهرام نوری ثمرین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1557
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nori samareyn
علی شهیدی کیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1556
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.shahidikia
دکتر نصراله تختائی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1549
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.takhtaei
مهندس محمدحسن عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1529
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.osare
پریسا سلیمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1513
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.soleymani
مهندس افشین فتاحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1504
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.fatahi
بهروز باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1503
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.baghbanzade
سعید تنورساز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1498
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tatorsaz
سید احسان ناصری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات فقه ومبانی حقوق اسل
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1492
آخرين بروز رساني : 1394/08/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.naseri
دکتر میترا حمود
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان فرانسه
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1481
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hamod
دکتر محمد مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیزاسیون کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1465
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehranzade
مهندس امیر ایمان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1457
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.imanzade
فاطمه سهیلی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1455
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.soheylifar
دکتر زهره ولی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1451
آخرين بروز رساني : 1397/09/09
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.valizade
سهراب طاوسی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1451
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tavoosi
هدی قوامی نیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1447
آخرين بروز رساني : 1396/10/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ghavaminia
دکتر مصطفی عبدالهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1434
آخرين بروز رساني : 1395/02/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.abdolahi
الهام فرهادفر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1432
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.farhadfar
علی جوهر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1427
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.johar
مهندس زهره جمشیدی نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1419
آخرين بروز رساني : 1395/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.jamshidinezhad
دکتر غلامرضا اصلانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1417
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.aslani
عبدالمجید نظر زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1416
آخرين بروز رساني : 1396/12/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazarzade
سمیه مهرعلی نژادیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1411
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.mehralinezhadian
رهبر روغنی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1406
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.roghani
مهندس محسن ناجی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1398
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.naji
مهندس عزیز حاتمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1391
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hatami
مهندس محمود دهنوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1368
آخرين بروز رساني : 1395/02/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dehnavi
مهندس محمدرضا حلوائی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1350
آخرين بروز رساني : 1396/07/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.halvaeefar
مهندس مهدی بشاورد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1306
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.beshavard
دکتر مهدی صادقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1293
آخرين بروز رساني : 1395/04/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghi
مریم حقیقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1282
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.haghighi
دکتر عبدالمجید مقامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حوزوی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1282
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.maghami
حسین لطفی نیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1282
آخرين بروز رساني : 1395/10/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.lotfinia
مهندس مرتضی صفاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : هوافضا
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1274
آخرين بروز رساني : 1395/02/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.safari
مسعود میر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1262
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mir
مهندس امید مخدوم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1260
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.makhdom
فرزانه آباد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1253
آخرين بروز رساني : 1397/02/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.abad
فاطمه بساق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1249
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.basaghzade
دکتر رحمن نورعلی زاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1245
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.nor alizade
سمانه حیدریان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1226
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.heydarian
مهندس صفورا عیسی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1221
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.eesazade
لادن خدری غریب وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : سنجش از دور
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1220
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.khedri gharibvand
سعید نظری پاساری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1213
آخرين بروز رساني : 1395/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nazaripasari
غلامرضا سالوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1212
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.salvand
نازخانم آقاعلیخانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1195
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.aghaalikhani
داریوش سالمی گماری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1186
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/d.salemigomari
دکتر پری زاد شیخی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1185
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.sheykhi
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1185
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ahmadi najafabadi
اکرم کرامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1168
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.keramat
دکتر ایرج درویش زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1152
آخرين بروز رساني : 1395/05/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.darvishzade
دکتر سعید طاهری قناد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1136
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.taherighanad
فروغ تصدیقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش وپرورش دبستانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1135
آخرين بروز رساني : 1395/03/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.tasdighi
رؤیا معین زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1125
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.moeenzade
غلامرضا میرزاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1119
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.mirzavand
مهندس مصطفی منصوری نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1119
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mansorinezhad
علی آذرنوش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1114
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.azarnosh
مهدی قناد دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1096
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghannad dezfuli
مهندس عبدالرحیم ظاهر طحان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1092
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahertahan
مهندس مهناز بابائی مراد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1073
آخرين بروز رساني : 1395/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babaeemorad
دکتر فاطمه پناهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1066
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.panahi
لاله موسوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1059
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.mosavi
لورا چپری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1056
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.chapari
دکتر عبدالامیر یوسفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1055
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.yousefi
سلیمان کوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1028
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.kohi
دکتر محمود توحیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1025
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tohidi
عبداله مقامیان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1011
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moghamianzade
دکتر مسعود خردمندپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 982
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheradmandpor
مریم زبرجد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 982
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zirjad
فرزاد صباغ زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 969
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.sabaghzade
عباداله حسن پور هشتایجانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 963
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hasanpor hashtayjanee
علی راءفت پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 949
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rafatpor
زهرا ریسمانباف
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 930
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.rismanbaf
مهندس مجتبی زرگرزاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 918
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zargarzade dezfoli
عزیز قربان شیروی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 901
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ghorban
فاطمه کیوانی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 897
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.keyvanifard
مهندس حسن رضا معتمدی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 871
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.motamedifard
لیلا مؤمنی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 862
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.momeni
دکتر علی اکبر نظری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 848
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazari
حمید تجلی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 831
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.tajalizade
دکتر محمدعلی صادقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : متالورژی صنعتی
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 822
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/sadeghi
نرگس منجزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 789
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.manjazi